Saturday, July 7, 2012

CIRI-CIRI AHLUS-SUNNAH WAL JAMAAH

susunan : Tok Kelana


1.0 Siapakah Ahlus-Sunnah Wal Jamaah?

Seluruh Ummat Islam sudah tahu istilah Ahlus- Sunnah Wal Jamaah. Semua berharap dan mengaku mereka Ahlus Sunnah. Tetapi siapakah sebenarnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah? Adakah ianya merupakan Jamaah tertentu atau kumpulan tertentu? Apakah ciri2 mereka?

Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah satu-satunya golongan yang mendapat jaminan dari junjungan Nabi صلى الله عليه وسلم sebagai golongan yang selamat!

Mereka adalah yang berpegang kepada Nabi dan Sunnah Khalifah Baginda serta bersatu didalam Jamaah Muslimin. Sementara golongan2 lain telah tersesat dan terkeluar dari Jamaah Muslimin/Jamaah Rasulullah ini - iaitu mereka terkeluar dari Jamaah yang di wariskan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم .

Dari Abu Hurairah Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

"Bangsa Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan, kaum Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan, dan Ummatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu". Kemudian para sahabat bertanya, "Siapa mereka Ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Mereka yang mengikutiku dan sahabat-sahabatku." (Hakim, Ibnu Majah)

Didalam hadis lain,

Daripada 'Irbad bin Sariyah katanya, bahawa pada suatu hari selepas sembahyang pagi (iaitu lepas subuh) Nabi Salla Allahu 'Alaihi WaSallam menyampaikan pengajaran yang cukup maksudnya, maka dari itu keluarlah air mata orang ramai, dan hati mereka pun menjadi takut, maka (dalam hal itu) berkatalah seorang lelaki "Sesungguhnya nasihat itu adalah seperti nasihat mengucap selamat tinggal, apakah yang tuan hamba ingin mewasiatkan kepada kami wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:


"Aku berwasiat kepada kamu sekelian supaya bertaqwa kepada Allah, supaya mendengar dan taat, walaupun ia seorang hamba abdi bangsa Habsyi (yang diangkat menjadi ketua kamu sekelian); maka sesungguhnya sesiapa dari kalangan kamu yang hidup (bila sampai masanya) ia akan melihat berlaku perselisihan yang banyak, dan bendaklah kamu berjaga-jaga daripada (mengadakan) perkara-perkara baru (dalam urusan agama), maka sesungguhnya itu adalah kesesatan; maka sesiapa di kalangan kamu yang mendapat perkara demikian itu hendaklah ia mengikuti Sunnahku dan Sunnah para Khulafa' ar-Rasyidin yang mendapat hidayat daripada Allah, dan hendaklah kamu berpegang kepada Sunnah itu dengan gigi geraham kamu". (Riwayat Tirmizi - Hadith hasan sahih)

Berdasarkan pemerhatian Ulama Billah Nabi telah memberikan beberapa petunjuk yang jelas didalam hadis2 yang diatas, berkenaan ciri2 umum golongan yang selamat di antaranya :

Kunci pertama : Mereka yang mengikuti Sunnahku
Kunci kedua : Mereka yang mengikuti Sunnah sahabatku.
Kunci ketiga : Tinggalkan bid'ah
Kunci Keempat : Golongan atau Jamaah

Sunnah Nabi sebahagian besarnya sudah pun jelas, dan semua golongan mengakui kebenarannya. Salah satu perkara yang menjadi pokok perselisihan adalah berkenaan wasiat Nabi, "Sunnah Khalifah ku" Di sinilah bermulanya perpecahan. Hanya orang2 yang terbuka hati melihat siapa yang sebenarnya yang dimaksudkan Nabi dengan "Sunnah Sanabatku."

Sementata kebanyakan orang melihat makna "sahabat Nabi" sebagai umum, ahli Ma'rifat melihatnya sebagai Pewaris Nabi yang menerima Ilmu Sahabat nabi secara mushafahah dari satu generasi kepada generasi berikutunya tak putus sehingga akhir zaman ini,

Apa yang dimaksudkan dengan bid'ah (mengadakan perkara baru) didalam agama yang tersebut didalam hadis diatas adalah isyarat Nabi kepada golongan2 yang memisahkan diri Jamaah kaum Muslimin dan membuat bid'ah fahaman sendiri yang sesat. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang.

Golongan yang pertama sekali memisahkan diri Jamaah kaum muslimin adalah kaum khwarij, kemudian di ikuti oleh kaum Jabariyah. Kemudian timbul Mu'tazilah, Mujassimah, Rafidah dll semuanya berjumlah semuanya 72 golongan yang memisahkan diri dari kaum Muslimin. Inilah golongan2 bid'ah iaitu golongan mengadakan fahaman2 yang menyimpang dari Fahaman Ahlus Sunnah.

Bukanlah maksud "bid'ah" tersebut sebagaimana kupasan sesat kaum wahabiyah zaman ini mengatakan Tawassul, ziarah kubur dsb sebagai bid'ah sedangkan semua amalan tersebut adalah bersandarkan Hadis Nabi.

Sementara itu yang dimaksudkan dengan "Jamaah" bukanlah bermakna satu-satu jamaah tertentu, tetapi ianya umum Jamaah Muslimin yang berpegang kepada ciri2 Ummat Islam yang disebutkan oleh Ulama2 Mu'tabarah dahulu.


2.0 Bagaimana mengenali golongan yang selamat ini?

Bagaimana mengenali Ahlus Sunnah Wal Jamaah? Apakah ciri2 mereka?

Dizaman ini banyak pihak mendabik dada merekalah Ahlus sunnah wal Jamaah sedangkan perbuatan dan ucapan mereka menyimpang dari pegangan Ahlus-Sunnah Wal Jamaah. Ini termasuklah puak Wahabiyyah /Talafiyah/ Takrifiyah. Pada hakikatnya golongan ini adalah 'penjelmaan' semula dari Fahaman sesat Mujassimah.

Orang awam yang tiada ilmu terpengaruh dengan dakwaan2 dan hujjah2 batil mereka. Kesesatan ini disemarakkan lagi dengan terbitnya golongan pelajar2 muda kelulusan agama. Dengan hanya membekalkan Ilmu syari'ah atau beberapa hadis yang mereka pelajari di bilik2 kuliah, mereka cuba mencabar Ilmu Ulama2 Mu'tabarah terdahulu.

Jadi bagaimana cara untuk menyelamatkan Iman dari "kuman bahaya wahabiyyah" dan juga fahaman kesesatan yang lain? Kita perlu mentelaah secara saksama dari perkataan2 Ulama Mu'atbarah yang diakui oleh seluruh Ummat Islam seperti Imam Jailani, Shaikh Ibnu Ata'illah, Imam Ghazali, Imam Hanbali, Imam Shafie, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan lain2nya.

Berikut adalah himpunan ciri-ciri penting pendirian Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang dipetik dari Kitab Al-Ghunyah Li Talibil Haqq dan Ihya Ulumuddin serta kitab2 Mu'tabar lain. Mudah-mudahan bermanafaat.


1. PENGERTIAN IMAN

Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan memenifestasikan dengan amal perbuatan. Iman bererti pembenaran oleh hati disertai pengetahuan tentang apa yang dia benarkan.

Sedangkan menurut syari'at, Iman bererti pengetahuan tentang Allah dan sifat2Nya disertai ketaatan atas semua hal yang wajib dan yang sunnat dan menghindari berbagai larangan dan maksiat.Atau Iman bererti agama, syari'at dan millah, kerana agama bererti suatu yang dianuti disertai dengan ketaatan dan penghindaran dari larangan dan segala yang haram. Hal itu merupakan sifat Iman.

Islam juga termasuk didalam Iman. Setiap Iman adalah islam tetapi bukan setiap islam itu Iman, kerana Islam bererti penyerahan dan ketundukan. Setiap Mukmin pasti menyerahkan diri dan tunduk kepada Allah, tetapi tidak setiap yang berserah diri beriman kepada Allah. Kerana dia menyerahkan diri kerana takut pedang. Dengan demikian Iman merupakan nama yang mencakup berbagai sebutan, baik dalam wujud perbuatan maupun ucapan, sehingga mencakup segala bentuk ketaatan.


2. IMAN DAPAT DIPERKUAT DENGAN ILMU DAN DIPERLEMAH DENGAN KEBODOHAN.

Firman Allah :
فَأَمَّا الَّذِينَ ءامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

Adapun orang-orang yang beriman, maka surah itu menambahkan iman mereka, sedang mereka bergembira (dengan turunnya).
(At-Taubah, 9 :124)

3. IMAN DAPAT BERTAMBAH DAN BERKURANG.

Ahlus Sunnah berpendirian Iman bertambah dengan ketaatan dan menjauhi segala larangan Allah. Sementara ianya berkurang dengan berkurangnya ketaatan dan bertambahnya ma'siat seseorang.

Firman Allah :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَـتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَـناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah mereka yang apabila disebut nama Allah (dan sifat-sifatNya) gementarlah hati mereka; dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, menjadikan mereka bertambah iman dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah.
(Al-Anfal, 8 : 2)


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah serta Abu Darda' , mereka berkata : "Iman itu dapat bertambah dan berkurang."


4. IMAN BUKAN MAKHLUK

Berdasarkan kata Imam Ahmad Bin Hambal apabila ditanya orang, apakah Iman itu makhluk? Beliau menjawab, "Barangsiapa mengatakan bahawa iman itu makhluk bererti dia telah kafir, kerana demikian bererti dia telah menentang Al-Qur'an"

Iman adalah cahaya Ilahi yang melimpah kedalam hati seseorang hamba. Wadah yang menanggung Iman, iaitu hati adalah makhluk, tetapi zat Iman bukan makhluk.


5. DILARANG BERKATA : "AKU PASTI MU'MIN"

Seorang Mu'min tidak boleh mengatakan "aku pasti Mu'min". Tetapi katakanlah : "Aku ini orang Mu'min InsyA Allah" Hal ini menolak pendapat Mu'tazilah yang mengatakan, "aku pasti Mu'min"

Pendapat kami berdasarkan kata2 Sayyidina Umar, "Barangsiapa mengaku dirinya Mu'min (yakni pasti Mu'min), bererti dia telah kafir!

6. PENGERTIAN ISLAM

Islam merupakan ungkapan dari dua Kalimat Syahadat yang disertai dengan ketenangan hati dan di iringi menjalani semua kewajipan. Perintah Allah yang wajib di kerjakan dengan sungguh2 dan sempurna. Segala tegahan Allah yang haram di tinggalkan tanpa belah bahagi.

Kewajipan Asas adalah : Mendirikan Rukun Islam yang lima : 1. Mengucapan dua kalimah Syahadat dengan keyakinan. 2. Mendirikan Solat 3. Berpuasa di bulan Ramadhan 4. Menunaikan Zakat 5. Mengerjakan Haji bagi yang bekuasa.

Selain dari kewajipan asas tersebut, banyak lagi kewajipan lain yang wajib ditunaikan mengikut ukuran dan tingkatan tuntutannya:

iaitu Berbakti kepada Ibubapa, Berkhidmat kepada Guru /Ulama Pewaris Nabi, Berda'wah menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, Berjihad Fisabilillah dan lain-lain.

Kemudian wajib pula menjauhi segala yang diharamkan :

Iaitu Berzina, minum arak, berjudi, tenung nasib, membunuh jiwa tanpa hak, menipu, merampas harta tanpa hak, menganiya /menzalimi makhluk Allah, mengumpat, khianat dan banyak lagi.


7. PENGERTIAN IHSAN


Ihsan adalah perhambaan yang tulus ikhlas kepada Allah yang tiada sedikitpun syirik didalam penyembahannya. Ibadahnya semata-mata kerana Allah, kerana kasihnya, kerana cintanya ; bukan kerana menuntut atau mengaharap sesuatu samada duniawi atau ukhrawi.

Didalam Tasawwuf, Maqam Ihsan di lihat sebagai maqam tertinggi bagi seorang hamba Allah didalam penghampirannya kepada Allah. Ini berdasarkan Sabda Nabi صلى الله عليه وسلم : . :

"Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatNya, jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat engkau." (Bukhari)

Hadis ini tidak dapat ditafsirkan dengan pengetahuan aqal semata-mata. Ianya adalah pengahayatan hati dan ruh yang terhasil daripada mujahadah di jalan Allah sebagaimana yang di tunjukkan oleh para Imam, Shaikh Toriqat Sufiyyah!


8. WAJIB BERPEGANG KEPADA SALAH SATU MAZHAB FIQH

Pendirian Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah : Wajib bagi seseorang yang belum sampai ke taraf Mujtahid, berpegang kepada salah satu mazhab Fiqh yang diakui oleh Ulama2 Ahlus Sunnah. Sebaik-baiknya berpegang kepada salah satu dari mazhab Fiqh yang masyur iaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Shafie atau Hambali.

Seseorang yang belum bertaraf Mujthaid, hanya boleh berpegang kepada salah satu Mazhab pada suatu masa didalam mengerjakan Ibadahnya. Dan disyaratkan dia mesti mengetahui/telah mempelajari selok belok mazhab tersebut. Apa yang cuba di sampaikan adalah : Harus seseorang berpindah kepada mazhab lain dengan syarat dia mengetahui selok belok hukum didalam mazhab tersebut; bukan kerana ikut-ikut sahaja.

Mujtahid adalah : Seseorang yang alim didalam Ulmul Qur'an, mengetahui nasikh-mansuh, alim didalam hadis Nabi, mengetahui hadis Sahih - hadis maudhu', Ilmu usul, berbagai lughah bahasa Arab dan banyak lagi disiplin Ilmu yang berkaitan sehingga melayakkan dia untuk menerbitkan hukum untuk diri sendiri.

Beberapa kemusyklian :

Ada golongan yang mendakwa mereka hanya merujuk Al-Qur'an dan Hadis Nabi dan tidak berpegang kepada Mazhab Fiqh. Alasan mereka. Nabi tidak bermazhab, sahabat juga tidak bermazhab.

Jawapan :
(i) Sahabat Nabi hidup bersama Nabi, semua kemusykilan mereka ajukan kepada Nabi untuk penjelasan. Tiada perbezaan pendapat kerana sumbernya satu iaitu kata2 Nabi. Apabila zaman berlalu, sahabat2 telah bertebaran di seluruh dunia, ilmu yang sampai kepada generasi berikutnya berbeza2 di sebabkan adanya perbezaan periwayatan sahabat. Inilah yang menjadikan berlakunya perbezaan pendirian Imam2 Mazhab, iaitu Ijtijhad mereka sesuai dengan apa yang mereka terima menurut pandangan mereka.

(ii) Al-Qur'an adalah Kalamullah yang suci. Setiap perkataannya mengandungi makna2 yang jelas dan mudah di fahami dan juga makna2 yang tersembunyi. Ada2 ayat bersifat umum, ada yang bersifat khusus, ada ayat2 muhkamat dan ada ayat2 mutashabihat. Untuk memahami semua jenis ayat2 Allah yang suci ini, seseorang perlu memiliki ciri2 penting yang melayakkan dia untuk mentafsirkannya ; Di antara yang paling penting bersifat taqwa, telah hafal seluruh Al-Qur'an dan hafal juga hadis2 Nabi berkaitan, mengetahui berbagai lugah bahasa Arab dan lain-lain lagi.

(iii) Hadis2 Nabi berjumlah ratusan ribu bahkan mungkin mencecah sampai juta hadis. Untuk menerbitkan sesuatu hukum, seseorang perlu memahami Hadis2 Nabi yang banyak dari berbagai periwayatan. Orang awam yang jahil tak dapat melakukan ini.

(iv) Semua Mazhab yang masyur dan di akui adalah pada hakikatnya pancaran Al-Qur'an dan Hadis Nabi juga. Para Imam cuma menghimpunkannya menjadi satu disiplin Ilmu yang tersusun agar orang2 awam dapat mengamalkan Islam dengan mudah tanpa mencari2 hukumnya. Sebagai contoh yang mudah ; Untuk mengerjakan solat kita hanya perlu merujuk kepda kitab Fiqh bab solat. Di sana di jelaskan hukum halal haram, sah batal dsb.

(v)Kita cuba tanya orang2 mendakwa mereka cuma rujuk Al-Qur'an dan Hadis Nabi dan tidak mahu mengikut mazhab......bagaimana agaknya mereka melakukan wudhu? Bagaimana mereka mengerjakan solat? Cuba tunjukkan di mana didalam Al-Qur'an atau Hadis Nabi yang menunjukkan tentang2 rukun solat yang 13 dan wudhu yang 6? Cuba tunjukkan dmana sah dan batalnya solat. Cuba kamu keluarkan hukum2 tersebut dengan sendiri. Boleh?

Jika perkara2 asas agama seperti solat pun, kamu tak dapat keluarkan hukum dengan sendiri, maka akurlah dengan pegangan dan anjuran Ulama Ahlus Sunnah. Jangan tertipu dengan tipudaya syaitan dan nafsu!


9. WAJIB MENGAMALKAN TASAWWUF

Seluruh Ulama2 Ahlus Sunnah berpendirian wajib bagi setiap Muslim mengamalkan Tasawwuf. Tasawwuf adalah Ilmu yang membicarakan tentang ahwal hati, segala penyakit2 hati, sifat2 tercela dan sifat2 terpuji, sekalian syirik2 khafi serta menunjukkan jalan membaiki hati tersebut melalui zikrullah dan mujahadah. Seluruh Ilmu ini adalah bersumberkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi صلى الله عليه وسلم

Ilmu Tasawwuf yang wajib di amalkan diterangkan didalam kitab2 Ulama Ahlus Sunnah seperti Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, I'anatut-Talibin, Sirrus-Salikin dan Hidayatus-Salikin.

Berkata Imam Ghazali رضي الله عه : :

"Bermula ilmu tentang qalbu dan mengenal penyakitnya berupa iri hati, riya' dan semisalnya adalah Fardhu 'ain."

Seseorang Muslim tidak akan dapat menjadikan dirinya sebagai hamba Allah dengan hanya mengamalkan Ilmu Fiqh semata2. Tetapi wajib baginya menghimpun keduanya ; iaitu Ilmu Fiqh dan Ilmu Tasawwuf untuk kesejahteraan zahir dan batin. Seperti kata Imam Malik رضي الله عه :

"Sesiapa yang mengamalkan Fiqh tanpa Tasawwuf, maka dia fasiq. Sesiapa mengamalkan Tasawwuf tanpa Fiqh, maka dia zindiq. Mengimpun keduanya itu yang haq."

1 ulasan:

  1. menurutku ahlus sunnah wal jamaah adalah seorang muslim yang telah menjalankan rukun islam dan rukun imam serta rukun ihsan dan tetap teguh pada pendiriannya dalam keimanan kepada Allah tanpa menyetukkannya sampai ajalnya menjemput..

    kategori di atas terlalu sempit..

    ReplyDelete