Friday, April 1, 2011

Cara Sujud Syukur

Sujud syukur kita lakukan ketika mana kita telah mendapat sesuatu yang di hajati..setelah kita memohon kepada Allah S.W.T...
Sujud syukur termasuk petunjuk Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dan para shahabatnya ketika mendapatkan nikmat yang baru (nikmat yang sangat besar dari nikmat yang lain) atau ketika tercegah dari musibah/adzab yang besar. Hal ini dijelaskan oleh Ibnul Qayim dalam Zadul Ma’ad 1/270 dan Syaikh Abdurrahman Ali Bassam dalam Taudlihul Ahkam 2/140 dan lain-lain.

Hukum Sujud Syukur


Jumhur ulama berpendapat tentang sunnahnya sujud ini. Hal ini diungkapkan oleh Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah 1/179 dan Syaikh Al Albani menyetujuinya. Di antara hadits-hadits yang digunakan adalah :

a.Hadits dari Abi Bakrah : Mafhumnya..
Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam apabila datang kepadanya berita yang menggembirakannya, beliau tersungkur sujud kepada Allah. (HR. Ahmad dalam Musnad-nya 7/20477, Abu Dawud 2774, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dalam Al Iqamah, Abdul Qadir Irfan menyatakan bahwa sanadnya shahih. Dihasankan pula oleh Syaikh Al Albani)

b.Hadis kedua :
Bahwasanya Ali radhiallahu 'anhu menulis (mengirim surat) kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mengabarkan tentang masuk Islamnya Hamdan. Ketika membacanya, beliau tersungkur sujud kemudian mengangkat kepalanya seraya berkata : “Keselamatan atas Hamdan, keselamatan atas Hamdan.” (HR. Baihaqi dalam Sunan-nya 2/369 dan Bukhari dalam Al Maghazi 4349. Lihat Al Irwa’ 2/226)

Berikut adalah cara-cara sujud syukur:-

  • Berwudhu'
  • Menutup Aurat
  • Menghadap kiblat
  • Berdiri terus takbir sambil mengangkat tangan ke telinga dan niat " Sahaja aku sujud syukur kerana Allah Taala"
  • Terus Sujud sekali dan membaca:
  • niat dalam hati:
  • " Aku bersyukur kerana di kurniakan....."
  • Terus duduk dan memberi salam
Sekian..Wassalam..

Sumber: Fiqh Sunnah

0 ulasan:

Post a Comment