Tuesday, April 26, 2011

Berikut di nyatakan serba sedikit biodata ringkas /profil ringkas Ubay Bin Ka'ab:


  • Warga Ansar daripada suku kaum Khazraj.
  • Sebelum kedatangan islam , Ubay adalah termasuk pendeta yahudi yang banyak membaca kitab-kitab klasik
  • Mengisytiharkan keislaman semasa perjanjian Aqabah kedua
  • Tergolong dalam golongan awal yang menyahut seruan islam
  • menyertai angkatan perang badar , Uhud serta peperangan-peperangan lain yang disertai Rasulullah s.a.w
  • termasuk perintis penulis wahyu dan surat-surat.
  • Termasuk dalam golongan terkemuka dalam penghafalan Al-Quran , membaca dan memahami ayatnya.
  • Terkenal dengan jolokan Sayyid al-Qurra'(semua Qari)
  • Wafat pada tahun 21 Hijrah.

0 ulasan:

Post a Comment